Välkommen till MEINBERG.SE

Ehrenborg Networks AB är Meinbergs certificerade partner för Sverige

Idag finns det nya tidslagar! Vi kan lösa dina tidsproblem! Vi har innovativa lösningar för tid, frekvens o synkronosering med GPS, DCF 77 och IRIG.

LANTIME NTP-Server

Vi levererar Meinberg klockor med spårbarhetsprogram så att ni kan bevisa att ni har rätt tid i era system vid kontroller.

Nya regler för tid vid transaktioner från och med 2008

Din organisation kan behöva en klocka med spårbar tid. Vi, Ehrenborg Networks AB, levererar och installerar klockor med kringutrustning så att ni kan möta framtiden

Nyheter

Swedish Armed Force Meinberg har ett antal produkter som har M-nr.

Tillhör du Försvarsmakten så kan du få ut listan om du skickar oss ett E-mail: didrik@meinberg.se

Software Downloads
Download NTP-Software och Handboken från MEINBERG Download Page!

Nya regler - har du rätt tid?

Nya regler för tid vid transaktioner från och med 2008
Nya regler för tid vid transaktioner från och med 2008.

Euro-SOX och Euro-trafic är två av många nya lagar som kräver spårbarhet. Meinberg NTP-Servrar och mjukvara är spårbara. Du kan enkelt uppfylla de nya kraven med Meinberg enheter. Både hårdvara och mjukvara kan du ställa in de enheter du vill ha kontroll på.